Маса - "Столът"

Маса - "Столът"

Чам

Маса - "Столът"

Маса - "Столът"

Чам

Маса - "Столът"

Маса - "Столът"

Чам

Маса - "Столът"

Маса - "Столът"

Чам

Маса - "Столът"

Маса - "Столът"

Чам

Маса - "Столът"

Маса - "Столът"

Чам

Венцислав Пейчинов, дърводелец от Ихтиман, България. Твори дървени маси, плотове, шкафове, легла, и от време на време скулптури и икони.