Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Маса - "Мите"

Маса - "Мите"

Дъб и много други

Венцислав Пейчинов, дърводелец от Ихтиман, България. Твори дървени маси, плотове, шкафове, легла, и от време на време скулптури и икони.