Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Комплект - "Монтана"

Комплект - "Монтана"

Ясен, Дъб и много други

Венцислав Пейчинов, дърводелец от Ихтиман, България. Твори дървени маси, плотове, шкафове, легла, и от време на време скулптури и икони.