Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Casa - "Пейчев"

Casa - "Пейчев"

Череша, Орех, Габър

Венцислав Пейчинов, дърводелец от Ихтиман, България. Твори дървени маси, плотове, шкафове, легла, и от време на време скулптури и икони.