Горски кът - "Бозала"

Горски кът - "Бозала"

Чам

Горски кът - "Бозала"

Горски кът - "Бозала"

Чам

Горски кът - "Бозала"

Горски кът - "Бозала"

Чам

Венцислав Пейчинов, дърводелец от Ихтиман, България. Твори дървени маси, плотове, шкафове, легла, и от време на време скулптури и икони.